PF 2023

Přeji nám všem celý rok 2023 jako nebe bez mráčku.
Vše dobré, lásku, spokojenost, láskyplnost, soucit a porozumění.
Pozornost k sobě a druhým.